Mjåviken Vessö.

Kyrkan i Borgå ordnar tillsammans med Qvis-Vilhelms hembygdsförening rf en friluftsgudstjänst i Mjåviken söndagen den 6 augusti kl. 14. Välkomna!

Mjåviken finns på Husviksvägen.

Flera program