Qvis-Vilhelms fönster med Pelargoner i Skavarböle på Vessö.

Kyrkan i Borgå ordnar tillsammans med Qvis-Vilhelms hembygdsförening rf läsmöte på Qvis klo 18. Kaffeservering. Läsmötet på Vessö har långa anor. Välkomna!

Qvis-Vilhelms finns på Skavarbölevägen 30, 06200 Borgå

Flera program