Svenskborg

Wessölandets Ungdomsförening grundades 14 december 1902.

Möten hölls då på skolan eller i bondstugorna, och då intresset var stort blev det ofta trångt. Redan 1905 började man samla pengar för att i framtiden kunna bygga en egen lokal.

På ett månadsmöte 14 januari 1912 började man på allvar planera för bygget och diskussionen kom upp många gånger.

Det slutliga beslutet gjordes på ett månadsmöte på Skeppars 10 januari 2015, och redan följande dag köptes tomten Harabacka av lantbrukare K.G Stjernberg för 500 mk.

Sedan blev det fart. Den 2 maj var ritningarna gjorda av arkitekt Carl Franken hauser och byggmästare Alfred Lönnqvist färdiga.

Då var redan stockarna huggna och förda till sågen och grundstenarna kilade.

Alla stockar donerades av bygdens bönder. Här kan nämnas Henrik Antman från Bjurböle som donerade stockar till en vägg, mot att marthaföreningen skulle få del i lokalen.

Grundstenarna kilades i Kurböle.

Kostnaderna för bygget blev 10 152.25 mk. Arbetet gjordes så gott som helt och hållet på talko.

Det första månadsmötet under eget tak hölls 2 december 1915. Då diskuterade man namnförslag för lokalen. Förslagen var: Harabacka, Holmgård, Holmborg, Furubo, Solhem, Nordanskog, Breidablick, Framnäs och Svenskborg.

Det lär ska ha varit häftiga diskussioner mellan Anders Backman, som tyckte att Svenskborg skulle få de finskspråkiga byborna att känna sig utanför, och Otto Weckström som tyckte att vi svenskspråkiga skall stå på oss, och att det dyraste vi äga är vårt modersmål.

Vid omröstning vann Svenskborg över Framnäs med rösterna 20 mot 7.

Enligt muntlig sägen är det också Otto Weckström som gett förslaget till föreningens valspråk, “ Här räcka vi varandra hand till kamp för hembygd, modersmål och fosterland.”

Den officiella invigningen hölls 6 januari 1916 för närmare 1000 personer.

Byggnadsarbetena tog ingalunda slut på Svenskborg 1915. Med jämna mellanrum har ändringar, ombyggnader och renoveringar gjorts, och görs ännu i dag.Och även idag gör vi vårt bästa för att göra arbetet i talkoanda.

Tal av Johanna Rosenström på Svenskborgs 100-års jubiléum

Svenskborg, som tillhör Wessölandets ungdomsförening r.f., kan hyras för bröllop, födelsedagsfester och andra evenemang. Dessutom kan delar av lokalen hyras för möten eller dylikt.

LÄGE

Vessövägen 191
06200 Borgå

Lokalen ligger alldeles intill Vessövägen, ca 12 km från Borgå Centrum
På Kartan

salen        DSC_0006_01

 

image5       Svenskborg