Vessörundå

Vessörundån är ett hela familjens idrottsevenemang som anordnas på olika rutter på Vessö. Man kan endera gå eller löpa 6 km eller 10 km. Längs rutten finns vattenstationer och väl i mål det på både saft, vatten och andra förfriskningar.

Vessörundån 2016

För mer info gå till sidan
http://www.vessorundan.fi