Produkter till salu

wessölandets ungdomsförening r.f. säljer vessöprodukter

minnesadresser

Wessölandets Ungdomsförening säljer Wessölandets Stupades minnesfonds och egna minnesadresser. Du kan köpa dem från en begravningsbyrå eller av våda byaombud Kaj Holmén i Skavarböle, Johan Wiksten i Londböle och Ingolf Lindén i Brattnäs.


böcker

Wessölandets Ungdomsförening säljer Vessö Förr I-III.


filmer

Lär känna Vessö på djupet! Underbara gamla filmer som Fotocirkeln spelat in under åren 1956-1959 är överförda från 8 millimeters smalfil till DVD. Text och musik tillsatt i efterhand.


var kan jag köpa böcker och filmer

Produkterna säljs på olika tillställningar som t.ex. på Bjurböle sommartorg, men smidigast går det som du tar kontakt med någon i styrelsen.

Svenskborg

Vessövägen 191, 06200 Borgå