Styrelsen 2022

wessölandets ungdomsförening r.f.

Wessölandets Ungdomsförenings (WUF) styrelse är lätt att närma sig. Ta kontakt med oss personligen eller skicka e-post till info.vesso@gmail.com

Ordförande

Catharina Grönqvist
Tel. 040 5510510
E-post: catharina.gronqvist@prakticum.fi

Viceordförande

Johanna Backman
Tel. 040 7731110
E-post: johanna.backman85@gmail.com

Sekreterare

Catarina Borg
Tel. 0400 543224
E-post: catarina2812@hotmail.com

Styrelsemedlemmar

Hanna Sahlberg
Alexsina Gustafsson
Johanna Wiksten
Mia Borg (kassör)

Suppleanter

Marie Nystedt
Carina Nyholm
Anders Weckström

Svenskborg

Vessövägen 191, 06200 Borgå