Styrelsen 2024

wessölandets ungdomsförening r.f.

Wessölandets Ungdomsförenings (WUF) styrelse är lätt att närma sig. Ta kontakt med oss personligen eller skicka e-post till info.vesso@gmail.com

Ordförande

Carina Nyholm
Tel. 040 839 5495
E-post: nyholm93@gmail.com

Viceordförande

Catharina Grönqvist
Tel. 040 551 0510
E-post: catharina.gronqvist@prakticum.fi

Sekreterare

Catarina Borg
Tel. 0400 543224
E-post: catarina2812@hotmail.com

Styrelsemedlemmar

Johanna Backman
Johanna Wiksten
Mia Borg (kassör)
Aleksina Gustafsson
Linn Salmi
Amanda Kärkkäinen
Renée Lindqvist

Suppleanter

Anders Weckström
Lizette Nyblom
Marie Nystedt

Svenskborg

Vessövägen 191, 06200 Borgå