WUF

Wessölandets Ungdomsförening (WUF) grundades den 14 december 1902 av ett sextiotal ungdomar. Verksamheten har ändrats en aning sedan dess. I början av föreningens livstid ingick i månadsmötenas program bl.a. högläsning ur Wessölandets tidning och referat, som sedan diskuterades. Som exempel kan nämnas en diskussion om huruvida dansen är till skada eller gagn för ungdomen. En annan fråga som diskuterades var om fåfängan främträder mera i mannens eller kvinnans klädedräkt och vems dräkt som blev dyrare. Också allvarligare ämnen togs upp. I föreningens verksamhet ingick också en hel del fester. Fosterländska fester, t.ex. på Svenska Dagen och Självständighetsdagen, återkom varje år. Dessutom firade man fastlagstisdagen och trettondagen, och ordnade också julsamkväm och påskfester.
I början av 1900-talet hölls föreningens möten och fester i Nygård skola eller hemma hos någon medlem, men år 1915 fick föreningen sitt eget föreningshus, då Svenskborg byggdes.

Idag är medlemsantalet över 400. Numera ordnas det inte lika många fester inom föreningen som det gjordes förr, men en fest då och då står nog på programmet också nuförtiden. Den årliga höstfesten brukar äga rum på Alla helgons dag i november. För ungdomarna ordnas det disco och barnen får sin andel av festyran på barnfesterna

.Svenskborg

Till föreningens övriga verksamhet har under de senaste åren också hört bl.a. teater resor, ishockeymatcher, basar, bingokvällar, städtalkon och på somrarna cykelutfärder och Vessörundon. Föreningen ger också ut VESSÖ-INFO efter varje styrelsemöte. Där informeras Vessöborna om evenemang och annat aktuellt.

Föreningen tar gärna emot frågor, idéer, önskemål och annan feedback. Ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna eller skicka ett meddelande till e-postadressen: info.vesso@gmail.com

 

BLI MEDLEM I WESSÖLANDETSUNGDOMSFÖRENING RF.

Att gå med i föreningen är enkelt! Kontakta någon av oss i styrelsen och vi skriver in dig i föreningen. Sedan får ni hem skickad en räkning med medlemsavgiften och du är med! Årsavgiften för vuxna 10 euro och för barn 5 euro. Om du redan är medlem kommer fakturan automatiskt hem per post.