Styrelsen

STYRELSEN 2016

Ordförande
Johanna Rosenström
Tel. 040 596 8878
E-post: rosenstrom.johanna@gmail.com

Viceordförande
Heidi Tyyskä
Tel. 040 775 5574
E-post:

Sekreterare
Carina Nyholm
Tel. 040 839 5495
E-post: nyholm93@gmail.com

Styrelsemedelmmar

Donna Karlsson
Marie Dunderfelt
Catarina Borg

Suppleanter

Johanna Backman
Karin Strengell
Mia Borg
Anders Weckström