Styrelsen

STYRELSEN 2019

Ordförande
Johanna Rosenström
Tel. 040 596 8878
E-post: rosenstrom.johanna@gmail.com

Viceordförande
Marie Nystedt
Tel. 040 7781474
E-post:

Sekreterare
Carina Nyholm
Tel. 040 839 5495
E-post: nyholm93@gmail.com

Styrelsemedelmmar

Hanna Sahlberg
Pamela Karlqvist
Catarina Borg
Bettina Lindfors
Johanna Backman
Mia Borg ( kassör)

Suppleanter

Jonas Lönnroth
Anders Weckström