wessö FBK

kom med i vår verksamhet

Du som är 16 år eller äldre, man eller kvinna, är välkommen med i vår verksamheten. För att komma med behövs ingen förhandskunskap om brandkårsverksamhet.

I vår verksamhet får du utbildning via kurser och kan därmed ställa upp vid alarm. Du övar med oss, har ett gott humör och allt detta när du själv har tid!

Vi har övning varje vecka på onsdagar, vi startar vanligen kl. 18.00 och övningarna är ca 2–2½ h långa. Vi övar grundläggande saker som t.ex. första hjälp, trafikräddning och släckningsteknik. Vi övar också att leda enheten, samarbete med andra enheter och hur vår släckningsbil fungerar. För att få vara med på alarm måste man gå kursen i släckningsarbete och vara 18 år gammal.  Andra kurser som erbjuds är förstahjälp, räddningskurs (trafikräddning), rökdykarkurs, yträddning och enhetschefskurs.

Utrustningen står kåren för och alla som är med har personlig utrustning. I vår alarmavdelning finns för tillfället ca 30 frivilliga men för att upprätthålla och förbättra beredskapen behövs ständigt flera frivilliga. Det här för att alarmberedskapen skall vara säkrad 24/7! Du är också försäkrad på övningar och på alarm. Kom med och pröva!

Du kan sticka dig in på övningar eller ta kontakt med någon du vet att är redan är med. Kårchef Patrick ”Patte ” Nyholm. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 040 678 8144
WhatsApp: 040 678 8144
e-post: wesso.fbk.iu561@gmail.com

FBK:s facebook sida Vessös säkerhetsplan

.

wessö fBK

Vessövägen 191, 06200 Borgå