Wessö FBK

https://sites.google.com/site/wessofbk/Home

Wessö FBK på Facebook >>>

 

WESSÖ FBK INFORMERAR

Vi behöver flera frivilliga FBK:are!

Du som är 16 år eller äldre, man eller kvinna, är välkommen med i verksamheten. För att komma med behövs INGEN förhandskunskap om brandkårs verksamhet. Vi vill att du går på kurs, ställer upp vid alarm, övar med oss, har ett gott humör och allt detta när du själv har tid!! Vi har övning varje vecka på tisdagar, vi startar vanligen 18.00 och övningarna är ca 2-2½h långa. Vi övar grundläggande saker t.ex. första hjälp, trafikräddning och släcknings teknik. Vi övar också att leda enheten, samarbete med andra enheter och hur vår släckningsbil fungerar. För att få vara med på alarm måste man gå kursen i släckningsarbete och vara 18 år gammal.  Andra kurser man även kan gå är förstahjälp, räddningskurs (trafik räddning), rökdykarkurs, yträddning och enhetschefskurs. Utrustningen står kåren för och alla som är med har personlig utrustning. I vår alarmavdelning finns för tillfället med ca 30 frivilliga men för att upprätthålla och förbättra beredskapen behövs ständigt flera frivilliga. Det här för att alarmberedskapen skall vara säkrad 24/7! Du är också försäkrad på övningar och på alarm. Kom med och pröva! Du kan sticka dej in på övningar eller ta kontakt med någon du vet att är redan är med. Kårchef Patrick ”Patte ” Nyholm. Tel. 0400 108 806, e-post: patrick.Nyholm@gmail.com

1796856_1082191141820651_1016063182754727798_o